DAN Research

DAN is één van ‘s werelds toonaangevende leiders op het gebied van medisch en wetenschappelijk duikveiligheidsonderzoek.

DAN Europe voert sinds 1994 verschillende onderzoeksprojecten uit op het medisch en fysiologisch gebied van het duiken.

De resultaten die door onze onderzoekers behaald zijn, worden door de internationale medische duikgemeenschap vaak als referentie gebruikt.

De volgende lijst bestaat uit een aantal voorbeelden van onze onderzoeksprojecten:

 • Het verzamelen en analyseren van data over circulerende gasbellen.
 • Het decompressie voordeel: identificatie van het beste opstijgprofiel.
 • Onderzoek naar de oorzaken van onverklaarbare duikongevallen.
 • Stress tijdens het sportduiken.
 • PFO (Patent Foramen Ovale) en het risico op decompressieziekte.
 • Astma, diabetes en duiken.
 • Fysiologie en pathofysiologie van adem inhouden bij volwassenen en kinderen.
 • Hypothermie en duiken.
 • Hoofdpijn en duiken.
 • Duiken en veranderingen in het bloed.
 • Vliegen na duiken.
 • Fysiologie van de rebreather duiken.
 • Decompressie stress, endotheliale stam- en bloedcellen.
 • Vroegtijdige decompressie biologische stress-merkers.
 • Normobarische zuurstof en het effect op het bloed en de eerste hulp voor DCI.