DAN Paediatric Basic Life Support (PBLS)

De DAN Paediatric Basic Life Support (PBLS) is een veel omvattend trainingsprogramma voor eerste hulp, gericht op ouders, grootouders, babysitters, docenten, buschauffeurs die regelmatig kinderen vervoeren, kinderverzorgers, jeugdsport coaches en anderen die moeten leren hoe ze moeten reageren op een medisch noodgeval waarbij kinderen en baby’s betrokken zijn.

 

De DAN Paediatric Basic Life Support cursus geeft aanwijzingen voor het voorkomen van verwondingen, informatie over een hartstilstand bij kinderen en de oorzaken daarvan, naast informatie over reanimeren en eerste hulp bij verstikking bij baby’s en kinderen.

De cursus legt ook uit hoe beschermingsmiddelen gebruikt kunnen worden en hoe een kind en/of baby, al dan niet bewusteloos, geholpen kan worden in het geval van een geblokkeerde luchtweg.

Andere onderwerpen zijn onder meer:

  • Herkennen en behandelen van shock
  • stelpen van uitwendige bloedingen
  • veiligheid van baby en kind
  • bevorderen van kinderwelzijn

Cursus Overzicht

De Paediatric Basic Life Support cursus is bedoeld om de vaardigheden aan te leren die nodig voor de eerste hulp aan kind en baby.

Cursisten leren dezelfde basisbehandelingen en –benadering van de gewonde baby/kind als spoedeisende hulppersoneel. Ze leren gevaren te herkennen waar kinderen aan blootgesteld kunnen zijn en ook ondersteunende hulp te bieden bij de meest voorkomende eerste hulp incidenten.

De cursus is bedoeld om:

  • Competent tonen van basis reanimatievaardigheden bij baby’s en kinderen
  • Kinderen met ademhaling- of hartstilstand te behandelen tot de ambulance aankomt

Leerdoelen

Na het afronden van dit programma hebben kinder eerste hulp verleners de kennis en het zelfvertrouwen om bij verschillende noodgevallen met kinderen te handelen.

De DAN Paediatric Basic Life Support cursus is gericht op het identificeren en behandelen van levensbedreigende medische noodgevallen.
Na het leren van speciale vaardigheden zijn DAN Providers in staat om snel en direct te handelen.